Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forfatterforeningen innfører ikke formelle opptakskriterier:

Går for skjønn

NEDSTEMT: Forslaget om å skrote de skjønnsbaserte opptakskravene fikk bare 18 stemmer under Forfatterforeningens årsmøte. FOTO: ODIN JÆGER Odin Jæger

Under helgas årsmøte sa Forfatterforeningen nei til å lempe på opptakskravene. Det er synd, mener Helle Stensbak i Forfatterforbundet.

I helga holdt Den norske Forfatterforening (DnF) årsmøte, og medlemmene skulle ta stilling til om reglene for medlemsopptak skulle endres. På bordet lå et forslag om å innføre formelle opptakskriterier – noe den nystartede konkurrenten Forfatterforbundet har ivret for at DnF bør innføre.