Norge står ved et veivalg, som også er juridisk: Skal vi være klimaforkjemper eller oljeeksportør?

Det store oljedilemmaet

LA DET SORTE GULLET LIGGE? Hvor mye skal Norge prioritere egen økonomi når vi vurderer klimatiltak, spør Henrik Bjørnebye. Her besøker Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, en boreplattform i Barentshavet. FOTO: OLE MAGNUS RAPP

Ifølge regjeringens klimamelding fra 2017 har Norge ambisiøse klimamål. Er de forenlige med at vi fortsatt leter etter og bygger ut nye oljeressurser?

Du kan bla til neste sideBla med piltastene