Vesten i Østen

6. mars skriver Yohan Shanmugaratnam på side to om studentaktivister i Kina som vender seg til den vestlige tenkeren Karl Marx for å forstå den statskapitalistiske økonomien de har vokst opp med, og som solidariserer seg med streikende og aksjonerende arbeidere over hele landet. I lys av det framstår den offisielle, østlige marxismen som vår tids konfusianisme, med Xi Jinping i rollen som nasjonens «far».

Du kan bla til neste sideBla med piltastene