Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Norge må satse på en effektiv og rettferdig produksjonsavgift på fossile brennstoff:

KARBONFELLA

Illustrasjon: Knut Løvås

KLIMA: Kostnadene for klimautslippene må tas av den rikeste og mest forurensende delen av befolkningen.

Det er beholdningen (opphopningen) av CO2 i atmosfæren, ikke de årlige netto utslippene i seg selv, som forårsaker den globale oppvarmingen. Politikernes stadige uttalelser om at «vi» er på rett vei ved at «utslippene går ned» (ofte usant), er derfor villedende. Uansett hvor mye de positive netto utslippene blir redusert, bidrar de til økt opphoping av CO2 i atmosfæren og dermed til framtidig temperaturøkning.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production