Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Unntatt folkeretten?

I den nylig vedtatte Granavolden-plattformen har regjeringen valgt å gi et særskilt vern til folkerettsforbryteren Israel – i direkte konflikt med den øvrige politikken som skisseres. Samtidig som regjeringen vil «samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten» og «styrke kampen for grunnleggende menneskerettigheter», vil den også «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel». For regjeringen synes Israel med andre ord å være unntatt folkerettens bestemmelser.

Git: master, Env: production, Sanity: production