Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Humant

  • Hva slags dyr er mennesket? Det er spørsmålet Wegard Harsvik og Ingvar Skjerve stiller i boka «Homo solidaricus». De tar utgangspunkt i den nyliberale karikaturen av mennesket som homo economicus – nyttemaksimerende, rasjonell, og allvitende. Slik er vi jo beviselig ikke, det vet alle. Likevel er forunderlig mye i vårt samfunn innrettet ut ifra nettopp denne antakelsen om menneskenaturen. Alle systemer forsøker å skape mennesket i sitt bilde. Nyliberalismen setter store ressurser inn på å oppdra oss til å bli markedsmennesker. Småbarnsforeldre må velge barnehager som på en markedsplass. Fagarbeidere i helse og skole må «leke butikk». Skoleelever skal indoktrineres til å bli entreprenører. «Økonomi er metoden, målet er å forandre sjel og sinn», for å sitere Margaret Thatcher.