Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Telefon

  • Ei mykje nytta øving i politisk journalistikk er å kontakte flest mogleg fylkesleiarar, lokallagsleiarar eller andre tillitsvalde i eit parti for å få deira meining om ei sak. Aller helst bør det skje før denne saka skal handsamast i sentrale organ i det partiet dei som vert kontakta er tillitsvalde i. I striden om kvar veg KrF skal gå, vart dette nytta i stor mon. Med mobil og sms er det utruleg kor mange du når i løpet av nokre timar.