Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kraftig vekst i vindkraftVindkraftkommunen Smøla kjem i bakleksaKrev meir av kaka

Kler landet med vindturbinar

FLATT: Thomas Bjørdal i Nasjonalt Vindenergisenter seier dei gode vindtilhøva ute på flate kysten gjer Smøla veleigna som lokalisering av vindkraftverk. Gunnar Wiederstrøm

VIND I SEGLA: Produksjonen av kraft frå vindturbinar vert meir enn firedobla innan 2020. Nasjonal ramme for vindkraft skal opne for endå meir, men ikkje på Smøla.

– Vibrasjonane frå vindturbinane har ikkje slått negativt ut for hummarfisket, seier Magne Ingolf Lillehaug, medan han smilande held opp ein tre kilo tung hummar henta frå den flytande hummarkassa.