Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Norge er ikke i nærheten av å nå målet om 40 prosent klimakutt i samferdsel, ifølge forsker:

93 prosent avvik fra målet

UROLIGE: Anna Lalague og Nicolai Meltveit prøver så godt de kan å la være å fly, men det er vanskelig når besteforeldrene til datteren Louise befinner seg i Frankrike.

UTELATT: Nasjonal Transportplan er tidenes største infrastruktursatsing. Men beregninger fra Transportøkonomisk institutt viser at gigantplanen mangler tiltak for å nå klimamålene.

Norge er et ubestridt fly- og veisamfunn – langstrakt, spredtbygd og rikt, med trege togforbindelser mellom de største byene. I Europa er bare Malta like avhengig av bilen og lastebilen som oss. Så mens transport står for 14 prosent av utslippene globalt, står det for 31 prosent i Norge. Det utgjør også 60 prosent av utslippene i såkalt ikke-kvotepliktig sektor, som ellers omfatter blant annet avfall og bygg.

Git: master, Env: production, Sanity: production