DAGENS TAL:

2030

FOTO: AFP/NTB SCANPIX

Med same utsleppsnivå av klimagassar som i dag, kan den globale temperaturauken passere 1,5 grader Celsius så tidleg som 2030, ifølgje FNs klimapanel (IPCC). Ifølgje rapporten, som vart lagt fram i Sør-Korea i går, er jordoverflata allereie varma opp 1 grad i snitt.©NPK

Du kan bla til neste sideBla med piltastene