Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Rød Ungdom og Sosialistisk Ungdom vil utvide retten til selvbestemt abort:

Vil utvide abortgrensa

STØTTER UNGE VENSTRE: Leder i Rød Ungdom, Tobias Drevland Lund, roser Unge Venstre for å reise abortdebatten. I likhet med flertallet av de andre ungdomspartilederne vil han skrote ordningen med abortnemnder og utvide grensa for selvbestemt abort.

ABORT: Kravet om å utvide fristen for selvbestemt abort og å skrote nemndene forener ungdomspolitikere fra høyre til venstre. Rød Ungdom vil tillate selvbestemt abort til uke 22.

– Abort er et generasjonsspørsmål. De fleste unge jeg er i kontakt med, er veldig liberale og progressive, mens eldre er mer konservative og skeptiske til å utvide rettighetene, sier Tobias Drevland Lund, leder i Rød Ungdom.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production