Handel gir vekst

I Erik Reinerts kronikk «Proteksjonismer» i Klassekampen 22. august kommenteres NHOs nylig publiserte perspektivmelding, «Verden og oss». Meldingens formulering om at veksten i tidligere østblokkland skjøt fart da de vendte seg mot Vesten etter Murens fall, kaller Reinert for «ekte fake news» og viser til at aktiviteten i mange østblokkland avtok de første årene, og at i flere av dem er folk fattigere nå enn i 1989.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene