Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Statistikk

  • Bror til Kjell Aukrust, Odd Aukrust, vart i vaksen alder ein av dei fremste statistikarane i landet og enda som forskingssjef i Statistisk sentralbyrå (SSB). I ei av bøkene fortel Kjell Aukrust korleis dei rekna ut kor høge vikingane var. Odd Aukrust hadde fått fram tala over gjennomsnittshøgda for norske rekruttar. Den hadde auka monaleg i åra etter hundreårsskiftet. Ved å rekne attende i tid kom Odd til at vikingane ikkje var høgre enn 30 centimeter.
Git: master, Env: production, Sanity: production