Litt mer breking

Jeg har nok kommet i skade for å rette baker for smed her nylig (29. juli), for Anna Blix er minst like glad i de ringlende sauer som jeg – og jeg er enig i hennes miljøresonnementer hele veien! Men der hun mener at vi må spise mindre kjøtt, mener jeg at vi bør avspise vår kjøtthunger med mer saue- og lammekjøtt – vi er et gressland, og det må vi ta konsekvensen av. Og så produserer vi enorme mengder fisk, så konklusjonen gir seg selv: 2–3 ganger fisk i uka, så ser vi slankere og penere ut og lever lenger!

Du kan bla til neste sideBla med piltastene