Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Oslo har blitt mindre segregert

NYE TALL: Fra 2005 til 2017 ble antallet innbyggere med innvandrerbakgrunn i Norge doblet, men bostedssegregeringen i de største byene har gått nedover, ifølge en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I Oslo, som har landets største andel innvandrere, blir byen litt mindre segregert. Men i noen områder med allerede høy segregering, fortsetter den samme utviklingen: Segregeringen økte med en enda større andel etnisk norske i flere delbydeler i Ullern og Nordre Aker. I mange av bydelene med høy innvandrerandel har det vært et fall i segregeringen, unntatt i Vestli i bydel Stovner. SSB mener imidlertid at den økonomiske segregeringen har økt. ©NTB