Thomas Piketty om de politiske årsakene bak den kraftige veksten i økonomisk ulikhet:

Venstresida sviktet de fattige

UROLIG: Thomas Piketty mener man må begrense globaliseringens ulikhetsskapende effekter. Alternativet kan bli at politikken som føres blir lik, uavhengig av om det er venstresida eller høyresida som er ved makta. Foto: Ingrid GRØNLI Åm

SKIFTE: Venstresida har de siste tiårene byttet ut velgere: fra dem med lav utdanning og inntekt høyt utdannede, ifølge Thomas Pikettys nye forskning. Han mener omfordeling i større grad må skje over landegrenser.

De siste tiårene har ulikhetene vokst stort sett over hele verden. Likevel har ikke de store venstresidepartiene for alvor prioritert å begrense den. Ulikhetene vokser uansett hvem som har makten, og formueskonsentrasjonen hoper seg opp, uten at noen partier på venstresida klarer å gjøre noe med det.

©Information Oversatt av Torgeir Holljen Thon

Du kan bla til neste sideBla med piltastene