Mørketall hos 22. juli-overlevende

SLITER: En fersk undersøkelse gjort av den nasjonale støttegruppa viser at tilstanden hos de overlevende etter 22. juli er verre enn antatt. En av åtte er sykemeldte eller uføre. 40 prosent av de overlevende har deltatt i undersøkelsen, hvor det kommer fram at nesten 13 prosent i dag er uføretrygdet og/eller sykemeldt. Gjennomsnittsalderen blant de overlevende på 25 år. Undersøkelsen viser også at 7 prosent er arbeidssøkende. Flere av disse har opplyst at de forventer å bli uføretrygdet, men at situasjonen foreløpig er uavklart. 30 prosent av de overlevende oppgir at de «sliter», mens 18 prosent sier de «sliter mye». ©NTB

Du kan bla til neste sideBla med piltastene