Du kan bla til neste sideBla med piltastene

En alternativ skolehistorie

NYTALE: Kristin Clemet nekter for at Pisa-sjokket lå bak skolereformene på begynnelsen av 2000-tallet. Dette er en omskriving av historien, mener Svein Sjøberg. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Det pågår en kamp om hvordan man skal forstå utviklingen i norsk skole siden sekelskiftet. Kristin Clemet, ministeren som var arkitekten bak Kunnskapsløftet, viser vilje å skrive historien selv. I Klassekampen 30. juni skriver hun at det er «en fundamental misforståelse, som flere formidler, at Pisa og det såkalte Pisa-sjokket var årsaken og begrunnelsen for de reformene som kom tidlig på 2000-tallet.»

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production