AUF meiner det må bli slutt på at Ap spring etter høgresida i innvandringsdebatten:

– Lytt til Ap-veljarane

LYTT TIL ERFARE SOSIALDEMOKRATAR – DET ER INGA SKAM Å SNU: Ina Rangønes Libak er nestleiar i AUF, ungdomspartiet til Ap. Ho meiner Frp ikkje kan få leggje premissane for partiets asyldebatt. Her er ho på talarstolen under fjorårets Ap-landsmøte. FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

SOLIDARITET: Nye tal gjev ny skyts for asylliberale krefter i Ap: Noreg kan ikkje slutte å ta imot asylsøknader ved grensa.

Berre 23 prosent av nordmennene ønskjer å ta imot færre flyktningar i framtida. Det er også stor støtte til at vi framleis skal la folk kunne søkje asyl på riksgrensa – sjølv om eit relativt stort mindretal heller vil erstatte dette med asylsøknader ved eigne mottakssenter utanfor Europa.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene