Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Liv Signe Navarsete er ein stabukk. Men då kampen sto om Norge skulle gå inn i Libya-krigen, klarte ho ikkje stå imot presset.

Signe livet

STABUKKEN: Liv Signe Navarsete har vore leiar i Senterpartiet og hatt fleire statsrådspostar. Det er engasjementet som held ho gåande.

Veit du kva eg gjorde, seier Liv Signe Navarsete.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production