Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Bokstavleg og språkleg er det vår felles fødsel me feirar i morgon.

Land og folk

«Vi ere en Nation vi med ...» skreiv Henrik Wergeland i 1841, om barna. 1800-talet var nasjonsbygginga og nasjonalromantikken sitt hundreår. Sidan då har nasjon hatt ein opphøgd posisjon. Opphavet er latin, men dei ulike språka i Europa har det frå fransk, der det kom i bruk rundt 1200. Natalitet, fagord for fødselsrate, er i slekt. Og fransk for jul, Noël, har òg – ikkje uventa – med fødsel å gjera. Så ordet nasjon kan me eigentleg omsetja med fødselsfellesskap.

Sylfest Lomheim skriv om språk i Klassekampen kvar onsdag.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production