Du kan bla til neste sideBla med piltastene

ARBEID

FINNES DET JOBB TIL ALLE?

ALLE SKAL MED: Arbeidslinja vinner fram på alle fronter. Men norsk arbeidsliv har liten plass til dem som ikke kan yte 100 prosent.

I 2015 raste Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen fra Stortingets talerstol: «Dette er en retning vi kjenner igjen fra 1950-tallet, da man trodde at pisk og ensretting var de beste virkemidlene for å nå målet om menneskelig utvikling», sa hun. Tiraden var rettet mot regjeringen Solberg, som ville pålegge alle sosialhjelpsmottakere under 30 år aktivitetsplikt. Den nye linja var at ungdommen måtte «opp om morran», hvis de ville ha trygd.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production