Nye eliter

  • Den franske økonomen Thomas Piketty er aktuell med en ny forskningsrapport, som ble presentert over to sider i gårsdagens Klassekampen. I den tegner han opp et bilde av nye valgmønster i Vesten, som forskyver politikken og våre forestillinger om dem. Det er nemlig ikke lenger slik at folk med lav utdannelse og lav inntekt stemmer på partier til venstre i det politiske landskapet. I stedet kjennetegnes en stor del av disse partienes velgere av høy utdannelse og høye inntekter. Samtidig stemmer en økonomisk overklasse med store formuer på høyrepartier, som den har gjort. Piketty beskriver den nye virkeligheten slik: «Vi har gradvis beveget oss fra et klassebasert partisystem til noe jeg foreslår at vi kaller et flerelitesystem.» Dermed er kampen mellom partier til høyre og venstre i bunn og grunn en strid mellom to eliter: en med høy utdannelse og høy inntekt og en med både høy inntekt og høy formue.
  • Hvor går så de gamle venstrevelgerne? Piketty tar i sin rapport for seg Frankrike, Storbritannia og USA. Han ser der at velgere med lite utdannelse og lav inntekt går til høyrepopulistiske bevegelser. I en tid hvor ulikhetene øker, stemmer de på partier som vil ta oppgjør med de sittende elitene, som altså med enkelte forskjeller dominerer på begge sider av det politiske landskapet. I USA ble dette særlig tydelig ved valget av Donald Trump, mener Piketty. En ny generasjon liberalere fra USAs beste universiteter støttet opp om Demokratene. De er kulturelt progressive, men de ønsker ikke omfordeling og høyere skatter.
  • Thomas Piketty mener bildet han tegner opp er med på å forklare populismens gjennombrudd. Venstresida har beholdt et image av å holde med verdens småfolk, men er i realiteten alliert med og avhengig av støtten fra grupper som ikke er avhengige av at forskjeller utjevnes. Utviklingen har funnet sted i en periode der venstrepartier i Vesten har kuttet båndene til fagbevegelsen. Dette er en skummel utvikling. Dersom vi overlater mobilisering av lavtlønte arbeidsfolk til ytterliggående høyrepartier, går vi farlige tider i møte.

Trump-velgerne er rasistiske fordi det var det forskerne ville finne.

Å se det man vil se

«Det er tre typer løgner: løgn, forbannet løgn, og statistikk.» Sitatet skal stamme fra den britiske statsministeren Benjamin Disraeli, gjort kjent av Mark Twain. Nyere forskningsmetoder og avanserte statistikkprogrammer har dessverre ikke gjort utsagnet mindre relevant. Hvis en forsker først får en idé om en sammenheng, er det som regel mulig å skaffe statistikk som støtter påstanden.

Teppet går ned for Sørstatenes hevner

John Wilkes Booth ble født inn i en stolt skuespillerfamilie som det niende av ti barn. Gjennom oppveksten lyktes han ikke særlig på skolen, og han drømte om å bli skuespiller som sin far og bror. I 1855 gjorde han sin debut på scenen, og Booth jobbet seg oppover i teaterverdenen i de påfølgende årene. Etterhvert ble skuespilleren en publikumsfavoritt, og kritikere kalte ham «den kjekkeste mannen i Amerika» og beskrev han som en «muskuløs, perfekt mann».

Du kan bla til neste sideBla med piltastene