Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Frihandelsforhandlinger kan true Norges importvern:

Brasilbiff uroer

SOM SLAKT: Norsk storfeproduksjon kan ikke konkurrere på pris med importkjøtt fra Brasil eller Argentina, sier Bondelaget. Bildet er fra skjæring av storfekjøtt ved Norturas anlegg på Rudshøgda i Ringsaker. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

SÅRBART: Norsk matproduksjon kommer under press når Norge forhandler om handelsavtaler med landbruksgigantene Brasil og Argentina. – Svært bekymringsfullt, sier Bondelaget.

Efta-landene Norge, Sveits, Island og Liechtenstein skal utveksle krav og tilbud med Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay i frihandelsområdet Mercosur rett over påske. Målet er en handelsavtale, og norske bønder frykter at landbruket blir forhandlingskort for å få økt innpass for andre næringer i Sør-Amerika.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production