Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hvert tredje medlem av Forfatterforeningen får positivt svar på stipendsøknaden. Kun 3 prosent av ikke-medlemmene får ja:

Krever stipendoppvask

– DRØYT: Jan Ove Ekeberg, leder i det nystartede Forfatterforbundet, er svært kritisk til hvordan Den norske Forfatterforening forvalter stipendmidler når foreningens egne medlemmer stikker av gårde med flest stipender. Klassekampen

Er du med i Den norske forfatterforening, har du har ni ganger større sjanse for å få midler fra vederlagsfondene enn ikke-medlemmer. Jan Ove Ekeberg i Forfatterforbundet stiller spørsmål ved jobben DNF gjør.

På vegne av staten deler Den norske forfatterforening (DNF) årlig ut millioner av kroner i stipender til norske forfattere. Alle som skriver skjønnlitteratur, kan søke om statens kunstnerstipend og på stipender fra vederlagsfondet.