Isens spor

Mektige isbreer: Samuel Birmanns (1793–1847) Source de L’Aryeron. Illustrasjon: Wikimedia

Manipulasjon: Geir Hestmarks monumentale biografi viser hvordan ettertidens forskere gjemte bort Jens Esmarks oppdagelse av istiden.

Geir Hestmarks bok om Jens Esmark (1762–1839) er en medrivende og lærerik historie. Den dansk-norske geologen Esmark påviste i 1823–24 at Norge hadde vært dekket av enorme isbreer – uten at han fikk ordentlig gjennomslag for sine innsiktsfulle lesninger av isens spor i landskapet.