Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Senterpartiet åtvarar mot konsekvensar av endra støtteordningar til landbruket:

Kan strupe bondestøtte

INTENSIVT: Mykje av dei nesten 1,2 milliardane i tilskott til avløysing ved ferie og fritid i jordbruket, går til den arbeidsintensive mjølkeproduksjonen. Forslag om avvikling av tilskottet og flytting av pengane skaper strid. Biletet er frå kongsgarden på Bygdøy i Oslo.Foto: Christopher Olssøn

TAK: Regjeringa vil endre støtteordningar i landbruket slik at handlingsrommet for jordbruksstøtte kan bli sterkt avgrensa, åtvarer Senterpartiet.

Geir Pollestad frå Rogaland er leiar av næringskomiteen og saksordførar for jordbruksmeldinga frå landbruksminister Jon Georg Dale (Frp). Om vel fem veker skal komiteen gje si innstilling, og Pollestad blir meir uroa jo meir han går inn i detaljane.