Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Blåkopiering

  • KrF nekter å akseptere at finanstilsynet legges under EU i den største norske suverenitetsavståelsen siden EU-avtalen i 1994. Sp og SV har tidligere signalisert at de er mot. Etter mange års tautrekking har regjeringen gått inn for at EU, via Eftas overvåkingsmyndighet Esa, skal kunne fatte direkte bindende vedtak for norske myndigheter og finansforetak. Det vil, som Morten Harper påpekte i Klassekampen denne uka, bety at EU kan forby eller begrense finansvirksomhet og ilegge bøter. Reelt sett blir landet underlagt EUs finanstilsyn, i det som jussprofessorene Halvard Haukeland Fredriksen og Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen har karakterisert som «en konstruksjon». Finansdepartementet skriver i stortingsproposisjonen at det er «en underliggende forutsetning at Esa, kort tid etter mottak av utkast fra EUs tilsynsmyndighet, vil fatte et likelydende eller tilnærmet likelydende vedtak».