Du kan bla til neste sideBla med piltastene

• Økokrim stengte nettside som omtalte ulovlig strømmetjeneste • Får kritikk av jusseksperter

Fikk Økokrim på døra

RANSAKET: Morten Eriksen hjelper utenlandske selskaper med å registrere norske domenenavn. Tirsdag troppet tre etterforskere fra Økokrim opp på hans kjellerkontor, på jakt etter bevismateriale mot nettstedet popcorn-time.no.

En regnskapsfører på Kløfta og en it-konsulent på Vinterbro reagerer på politiets jakt etter bevis mot nettstedet popcorn-time.no. Jusseksperter tror ikke Økokrim har lovhjemmel til stenge nettsiden.

– Økokrim kunne bare ha ringt meg, så hadde de spart mye tid, sier Morten Eriksen.

Fra sitt kjellerkontor på Vinterbro sør for Oslo tjener Eriksen penger på å hjelpe utenlandske selskaper med å registrere norske domenenavn. Et av mange hundre nettsteder som han har fått registrert, er det omstridte popcorn-time.no.

Tirsdag morgen ringte det på døra hjemme hos Eriksen. Utenfor sto tre etterforskere fra Økokrim. De viste fram en ransakingsordre fra Oslo tingrett, som ga dem rett til beslaglegge bevismateriale i Eriksens privatbolig.

Popcorn-time er et nettsted som gir brukerne informasjon om og lenker til den ulovlige strømmetjenesten med samme navn, men som selv ikke tilbyr nedlasting av filmer.

Eriksen forteller at Økokrim-besøket endte med at han tok en utskrift av bestillingen av domenenavnet som han mottok i 2010. Dette tok etterforskerne med seg.

– Alt dette foregår elektronisk, så jeg hadde ikke så mye å bidra med. Jeg vet faktisk heller ikke hvem som eier dette domenet, annet enn at bestillingen kom via et annet selskap som driver med domenenavn i USA, sier han.

Oppsøkte regnskapsfører

Samtidig som Økokrim kom på besøk hjemme hos Eriksen, fikk hans regnskapsfører på Kløfta besøk av tre Økokrim-etterforskere.

– De hadde med seg en rettslig kjennelse på at de kunne gjennomføre ransaking og beslag. Ikke bare i mitt regnskapsfirma, men i min private bolig og i bilen som står registrert i mitt navn, sier regnskapsføreren, som ber om å få slippe å stå fram med navnet sitt i avisa.

Hun hadde aldri hørt om popcorn-time tidligere, men overleverte regnskapsdokumentene som etterforskerne ba om.

– Jeg synes hele saken er tvilsom. Det overrasker meg hvor lett det er å få ransakingsordre i Norge, sier hun.

Gir liten mening

Seinere samme dag ble nettsiden popcorn-time.no stengt og erstattet med en kunngjøring fra Økokrim om at tjenesten og dets opphavsmenn er under etterforskning for brudd på loven om opphavsrett.

Men flere jusseksperter sår tvil om hvorvidt Økokrim har hjemmel til å ta så kraftige virkemidler i bruk for å stanse en nettside som ikke gjør annet enn å omtale og lenke til en ulovlig nedlastingsside.

– Dette framstår som et veldig dramatisk inngrep overfor noe som det slett ikke er opplagt at er ulovlig, sier jussprofessor Olav Torvund ved Senter for rettsinformatikk på Universitetet i Oslo.

Ga ikke tilgang til filmer

Professor Torvund omtalte nylig saken i sin egen nettblogg. Her stiller han seg tvilende til Økokrims bruk av lovhjemler i aksjonen mot domenenavnet popcorn-time.no. Økokrim viser blant annet til strafferettsloven § 205. Torvund tar forbehold om at han ikke er ekspert på strafferett, men mener likevel at dette er en svært diskutabel begrunnelse.

SKEPTISK: Olav Torvund, jussprofessor ved Universitetet i Oslo, mener Økokrim tok for hardt i da de stengte popcorn-time.no.

– Dette er en lovbestemmelser som er ment som straffereaksjon etter en domfellelse. Men her foreligger det ingen dom, kun en pågående etterforskning, forklarer Torvund.

Hans viktigste innvending er likevel Økokrims forståelse av medvirkning. Før det ble stengt la popcorn-time.no ut lenker til fildelingsnettstedet Popcorn Time, men ga ingen tilgang til filmer fra egen nettside.

Brukerne ble også tydelig informert om at strømming av opphavsrettsbeskyttet materiale kan være ulovlig.

– Jeg forstår heller ikke hva som er blitt beslaglagt her. Er det retten til et domenenavn? Det gir liten mening. Det vanlige er at inndragning benyttes når det skal tas beslag i våpen eller gjenstander som kan bli brukt til straffbare handlinger, sier Torvund.

– Tannløs tilnærming

Torvund får støtte av advokat Jon Wessel-Aas, advokat ved Bing Hodneland og ekspert på ytringsfrihet.

– Etter min mening legger Økokrim til grunn en meget tvilsom anvendelse av strafferettens medvirkningsbegrep for lenking på internett, sier Wessel-Aas.

Han ser ikke bort fra at Økokrims aksjon inngår i en større internasjonal etterforskning og at det kan være samme folk som står bak det norske nettstedet som den internasjonale sidene for nedlasting.

– Men uansett blir dette en ganske tannløs tilnærming for å få has på ulovlig strømming. Hvis dette blir stående, åpner det for at mange andre nettsteder som lenker til ulovlig materiale kan bli gjenstand for Økokrims øks. I så fall vil det være svært problematisk for ytringsfriheten, sier Jon Wessel-Aas.

Av Jonas Brække (tekst) og Skjalg Bøhmer Vold (foto)

Øko­krim for­sva­rer me­to­de­ne

Etterforskningsledelsen ved Økokrim forstår belastningen det kan medføre å bli utsatt for tvangsmidler under en politietterforskning.

– Vi foretar en etterforskning av popcorn-time.no som er under mistanke for brudd på åndsverkloven om straffbar nedlasting av opphavsrettsbeskyttet materiale. I straffeprosessloven heter det at man skal foreta en vurdering av forholdsmessigheten ved inngrep under etterforskningen. Det er også blitt vurdert i denne saken, sier politiadvokat Maria Bache Dahl.

Jussprofessor Olav Torvund mener denne typen beslag som ble gjort i aksjonen mot det norske nettstedet kun kan benyttes etter en domfellelse, og ikke under en pågående etterforskning. Økokrim deler ikke denne fortolkningen.

– Vår vurdering er at vi har tilstrekkelig hjemmel i straffeloven med sikte på å ta beslag i bruksretten til dette domenet. Selv om vi befinner oss på etterforskningsstadiet, kan det tas beslag med sikte på en senere inndragning.

– Hva slags status har Morten Eriksen og hans regnskapsfører?

– Vi kommenterer ikke enkeltheter eller navn i etterforskningen. Men foreløpig er det ingen som er mistenkt eller siktet i saken, sier Dahl.