Doktor i teatervitenskap er kritisk til at teatervitenskap nå legges ned ved Universitetet i Oslo:

Slakter fjerning av fag

Kritisk: Teaterviter Sigrid Skutvik mener det er viktig å sette et kritisk søkelys på hvordan teatervitenskap ved Universitetet i Oslo ble lagt ned.

– Avviklingen av teatervitenskap i Oslo har vært en svært uryddig prosess med mange dobbel- og trippelroller, ifølge en doktoravhandling om teaterpolitikk i Norge.

Det er nøyaktig ett år siden teatervitenskap ble vedtatt lagt ned ved Universitetet i Oslo, nesten uten at noen la merke til det.