Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nye signaler i FN sår tvil om mål

I GATENE: Indiske prostituerte krever bedre rettigheter i Kolkata i november 2014. FOTO: Dibyangshu SARKAR, AFP/NTB SCANPIX

UKLART: Nye toner fra UNAIDS og UN Women sår tvil om hva som er FNs politikk i spørsmålet om prostitusjon.

FNs protokoll om menneskehandel, den såkalte Palermoprotokollen, ble ferdigforhandlet i 2000 og trådte i kraft i 2003. 150 land har ratifisert protokollen, som er knyttet til FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet. Protokollen skal forebygge og bekjempe handel med mennesker, med særlig vekt på kvinner og barn, og beskytte og bistå ofrene for slik handel.