Unge tradisjonalister

I VINDEN: Solveig Brekke Hauknes og Ole Nilssen er opptatt av å ta vare på tradisjoner med deres engasjement for folkedans og -m usikk. Her ivaretar de den immaterielle kulturarven ved å kaste seg ut i en springar.

Det er tirsdag, og den ukentlige øvingen til Leikarringen på Nynorskens hus i Oslo, i regi av Bondeungdomslaget, er i gang. Et tjuetalls deltakere fyller dansegulvet, bare to år etter at arrangementet ble vurdert nedlagt. Nå er tradisjonell, norsk folkedans i vinden.