Austablått og vestavillt

DVERGENES HERMING: Her er Dvergmål etter at de gikk fra å være kvintett til å bli kvartett – Marit Karlberg, Øyonn Groven Myhren, Turid Spildo Nerdrum og Jon Anders Halvorsen.

Dvergmål: Med frodig samsang og Ivar Aasen-tekster skapte fem individualister et nytt uttrykk.

På nittitallet var Oslo møtested for en krets av unge folkesangere fra øst og vest som hadde kommet til byen for å studere. Disse skulle komme til å kalle seg Dvergmål, og i 1996, 100 år etter Ivar Aasens død, kom plata «Visor og kvæde frå Blåberglandet». I albumomslaget beskriver de selv møtet med hverandre: «Våren 1995 kom me frå aust og vest for å vera i lag, og kveda for og til kvarandre. Tonar frå «dei gamle fjelli» møtte tonar frå «dei steinutte strender». Austablått og vestavillt helsa einannan – slo seg saman – fløkte seg i kvarandre – krulla og tulla seg i hop ettersom hugen til samkveding vakna. Innfalla yngla, me brådikta stemmer, tonane sveiv blåe og me fann namn: Dvergmål!»