Du kan bla til neste sideBla med piltastene

En ung, norsk prinsesse sto i sentrum for interne stridigheter som kunne ha ført Skottland i norske hender.

Så nære, Skottland!

Kong Eiriks skotske tronkrav på 1290-tallet var trolig mer inspirert av pengebegjær enn av reelle ambisjoner om å regjere landet i vest.

I skotsk historiebevissthet er en ung prinsesse fra Norge, the «Maid of Norway», viktig. Hennes skjebne brakte Skottland ut i en lang periode med interne stridigheter, og ikke minst et oppgjør med Englands krigerske konge, Edward I (r. 1272–1307). En mørk senvinternatt i 1286 falt nemlig den skotske kongen Alexander III av hesten, og døde kort etter av skadene. Hans to sønner hadde falt bort noen år tidligere uten å ha fått egne barn.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production