Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Tidspress

Dagens leder

* Den svenske psykiatriprofessoren Johan Cullberg feller en knusende dom over de psykiatrisk sakkyndiges rapport om Anders Behring Breiviks sinnstilstand i Dagens Nyheter. Han mener Breivik på ingen måte kan diagnostiseres som paranoid schizofren. Psykotiske vrangforestillinger av psykotisk art handler om åpenbart urimelige ideer, mens det ikke har kommet fram noe som tyder på at Breivik lider av en slik psykose. Derimot har han i flere år vært skjerpet og målbevisst i planleggingen av terroraksjonen, en evne som i seg selv er tilstrekkelig til å underkjenne schizofrenidiagnosen. Cullberg mener symptomene som er avdekket er en malign (ondartet) narsissistisk eller blandet personlighetsforstyrrelse. Hans megalomane forestillinger er tett knyttet til hans gjennomtenkte meninger.