Kriging i klasserommet

World of Warcraft, maskingevær og virtuell krigføring på dataskjermen. Nå oppfordres lærerne til å ta voldsspillene inn i undervisningen.

«Alle dataspill har iboende pedagogiske kvaliteter som utfordrer og forbedrer elevenes kognitive evner.»

Git: main, Build env: production, running in production mode, Sanity: production