Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Svart til hvitt

Dagens leder

* Orientering, som seinere ble nedlagt til fordel for Ny Tid, staket i sin tid ut en «en tredje vei» i norsk politikk med brodd både mot USA og Østblokken. Orientering var viktig for å skape en venstreorientert og sosialistisk bevegelse i Norge, slik Finn Gustavsen formulerte det i boka «Rett på sak» i 1979: «Ideen om lage et uavhengig sosialistisk anti-Nato-blad hadde vært drøftet helt siden Norge gikk inn i Nato i 1949». De som «drev verket» deltok selv aktivt på venstresida. Gustavsen hadde vært leder av Oslo AUF og mange av de unge støttespillerne kom fra Sosialistisk Studentlag. For øvrig besto miljøet av Ap-folk og motdagister, som for eksempel Karl Evang.