Du kan bla til neste sideBla med piltastene

MEDISIN

Legekunstens framskritt og feil

PRØV OG FEIL: Legevitenskapen har utvilket seg gjennom flere tusen år med feilslutninger. ILLUSTRASJON: «A ‘THEATRE’ OF MEDICINE AND SURGERY» AV JOHANN HEINRICH RAMBERG, CA. 1800

Medisinens historie er full av feilslutninger. Men det er i feilene vi også finner spor av vitenskapelige framskritt.

I den spanske byen Cordoba i Andalucía, rundt år 1000, skriver mauriske Abu al-Qasim al-Zahrawi, også kjent ved det latinske navnet Albucasis, ned all sin tids medisinske kunnskap. Verket «Kitab al-Tasrif» med det fulle navnet «Boken som hjelper dem som ikke kan gjøre seg en egen oppsummering» er blitt stående som sentralt i legevitenskapens historie.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production