Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Innvandrere har oftere levekårsproblemer, men takler det bedre enn majoriteten:

Har det best på bygda

Optimist: Abdullah Alsabeehg tror den yngre generasjonen med innvandrerbakgrunn får det bedre enn foreldrene. Foto: Anniken C. Mohr

VERRE: En fersk forskningsrapport viser at innvandrere er langt mer utsatt for opphopning av levekårsproblemer. Men de som bor i distriktene, klarer seg jevnt over bedre.

Innvandrere sliter med flere velferdsproblemer enn resten av befolkningen. Det kommer fram i en fersk rapport fra forskere ved Oslomet. Somalierne er gruppa med flest problemer, mens polakkene i snitt klarer seg best.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production