Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Gammelmodig form kan bidra til å gi spelene et uheldig ideologisk uttrykk, mener teaterviter:

Mener spel er dårlig teater

Spelteori: Teaterviter Julie Rongved Amundsen skriver bok om historiske spel. Spelene hun har sett i researchfasen til boka, har mildt sagt ikke imponert henne.

De historiske spelene forfekter en nasjonalistisk ideologi og har lav kunstnerisk kvalitet, mener teaterviter Julie Rongved Amundsen. Hun får støtte av kritikerkollega.

Stiklestadspelet, Maridalsspelet og Mostraspelet. Sommeren er sesong for historiske spel langs det ganske land. År etter år kommer profesjonelle aktører og lokale ildsjeler sammen for å gjenskape sentrale historiske hendelser, sagn eller myter.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production