Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Russland anklager Norge for å bryte folkeretten og for å tilrane seg olje i nord:

Bitter oljestrid om Svalbard

ISFRONT: Norsk oljepolitikk har utløst konflikt med Russland om retten til oljen utenfor Svalbard. Russsland ønsker dialog for å løse striden, men Norge har ikke besvart invitasjonen.

Det er Norges åpning for oljeaktivitet helt nord i Barentshavet som har utløst protester fra russiske myndigheter.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production