Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Prestasjoner

Dagens leder

* Magnus Marsdal har skrevet en viktig debattbok om utviklingen i norsk skole. I boka «Kunnskapsbløffen» (Forlaget Manifest) påviser han negative konsekvenser av prestasjonstesting av norske elever gjennom nasjonale prøver. Spesielt graverende er eksempler på at elever ikke får den spesialundervisningen de trenger og har krav på, fordi ressursene i stedet settes inn for å bedre prestasjonene til elever som kan gi skolen bedre resultater på de nasjonale prøvene.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production