Klassekampen-akademiet

Klassekampen-akademiet er en forelesningsrekke for deg som har lyst til å delta mer i samfunnsdebatten eller ønsker å bli journalist.

Klassekampen-akademiet 2019-2020. Fra venstre: Tomine Sandal, Maia Nielsen, Maren Irene Gåre Bakkevoll, Guri Barka Martins, Hanna Kristin Hjardar, Peder Østring, Lara Rashid, Bjørn Windquist, Ådne Loennechen Feiring, Even Sebastian Skallerud, Nora Warholm Essahli, Tevje Hetlelid, Habon Beegsi og Bendik Hugstmyr Woie.Foto: Anniken C. Mohr

Årets opptak er avsluttet.

Akademiet består av fire obligatoriske samlinger og oppgavearbeid som følges opp av Klassekampens redaksjon. Du vil få inspirerende forelesninger om politikk, kultur og skriving, og muligheter til å skrive for avisa. En av samlingene er en reise til Universitetet i Cambridge.

Blant akademiets forelesere er:

• Åsa Linderborg, forfatter

• Ali Esbati, riksdagspolitiker fra Vänsterpartiet

• Klassekampens Mari Skurdal og Bjørgulv Braanen

Akademiet 2020 –2021 tar opp kandidater mellom 18 og 30 år.

Vi oppfordrer spesielt kandidater med innvandrerbakgrunn og arbeiderklassebakgrunn til å søke på årets akademi.

Samlingene holdes 9.- 11. oktober 2020, 29.- 31. januar 2021 og 11. juni 2021. Dato for samlingen i Cambridge i april blir annonsert senere.

Send din søknad til akademiet@klassekampen.no.

Søknaden skal være på maks to sider, inkludert CV og begrunnelse for hvorfor du vil være med på Klassekampen-akademiet. Søknadsfrist 23. august.

Egenandel: 3000 kroner (Hvorav 2000 kroner er egenandel for samling ved Universitetet i Cambridge. Reise og opphold utover egenandelen er inkludert).

Egenandelen kan betales i to omganger: høsten 2020 og våren 2021.

Under kan du lese noen av spesialutgavene laget av deltakere i Klassekampen-akademiet.

Vedlegg

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production