Klassekampen-akademiet

Klassekampen-akademiet er en forelesningsrekke for deg som har lyst til å delta mer i samfunnsdebatten eller ønsker å bli journalist.

Akademiet 2023-2024. Fra venstre: Penelope Lea, Emma Lengle, Elisteinar Tenga, Jørgen Meyer, Simon Gramvik, Maria Bonita Igland, Torgeir Sandnes, Selma Flo-Munch, Herman Midttun Tobiassen og Ninthu Paramalingam.

Akademiet består av fire obligatoriske samlinger og oppgavearbeid som følges opp av Klassekampens redaksjon. Du vil få inspirerende forelesninger om politikk, kultur og skriving, og muligheter til å skrive for avisa. En av samlingene er en reise til Universitetet i Cambridge.

Blant akademiets forelesere er:

• Åsa Linderborg, forfatter

• Ali Esbati, riksdagspolitiker fra Vänsterpartiet

• Klassekampens Mari Skurdal og Bjørgulv Braanen

Akademiet 2024 –2025 tar opp kandidater mellom 18 og 30 år.

Datoer for samlingene er:

Første samling: 11.-13. oktober

Andre samling: 17.-19. januar

Tredje samling (i Cambridge): 25.-27. april

Sommerfest og siste samling (på dagtid): 13. juni

Send din søknad til akademiet@klassekampen.no

Søknaden skal være på maks to sider, inkludert CV og begrunnelse for hvorfor du vil være med på Klassekampen-akademiet. Søknadsfrist 1. september.

Egenandel: 3000 kroner (Hvorav 2000 kroner er egenandel for tur til Cambridge). Reise og opphold utover egenandelen er inkludert).

Egenandelen kan betales i to omganger: høsten 2023 og våren 2024.

Under kan du lese noen av spesialutgavene laget av deltakere i Klassekampen-akademiet.

Vedlegg