Generalforsamling 2024

Klassekampen AS avholder generalforsamling 7. mai kl. 18.00.

Møtet avholdes i Klassekampens lokaler i Grønland 4.

Ta kontakt på aksje@klassekampen.no eller ring 21 09 30 00 dersom du ønsker å delta digitalt.

Dagsorden

  1. Konstituering
  2. Styrets beretning for 2023
  3. Revisors beretning for 2023
  4. Fastsettelse av resultatregnskap, balanse og disponering av overskudd for 2023
  5. Forslag til vedtak (ingen innkomne forslag) 
  6. Valg av medlemmer til styret
  7. Valg av revisor

Sakspapirer

Sakspapirer legges fortløpende ut på denne siden.

Aksjeeiere med registrert e-postadresse i aksjeregisteret får tilsendt sakspapirer på e-post. Dersom du ikke er registrert med e-postadresse kan du sende den til oss på aksje@klassekampen.no for å få tilsendt sakspapirer.

Vi minner om at de som arver aksjer i Klassekampen selv må sørge for at nye navn registreres i aksjeboka. Det samme gjelder ved oppløsning (og liknende) av selskaper som er registrert som aksjonærer. Aksjer med ukjente eiere vil bli overført til Klassekampens Venner.

Vedlegg