Generalforsamling 2022

Klassekampen AS avholder generalforsamling 12. mai kl. 18.00

Generalforsamlingen avholdes i Klassekampens lokaler i Grønland 4. Ta kontakt på aksje@klassekampen.no eller ring 21 09 30 00 dersom du ønsker å delta digitalt.

Dagsorden

1. Konstituering

2. Styrets beretning for 2021

3. Revisors beretning for 2021

4. Fastsettelse av resultatregnskap, balanse og disponering av overskudd for 2021

5. Forslag til vedtak (frist 28. april) 

6. Valg av medlemmer til styret

7. Valg av revisor

Sakspapirer

Sakspapirer legges fortløpende ut på denne siden.

Aksjeeiere med registrert e-postadresse i aksjeregisteret får tilsendt alle sakspapirer på e-post. Dersom du ikke er registrert med e-postadresse kan du sende den til oss på aksje@klassekampen.no for å få tilsendt sakspapirer.

Vi minner om at de som arver aksjer i Klassekampen selv må sørge for at nye navn registreres i aksjeboken. Det samme gjelder ved oppløsning (og lignende) av selskaper som er registrert som aksjonærer. Aksjer med ukjente eiere vil bli overført til Klassekampens Venner.

Vedlegg

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production