Generalforsamling 2021

Klassekampen AS avholder digital generalforsamling 9. juni kl. 18.00

Dagsorden

1. Konstituering

2. Styrets beretning for 2020

3. Revisors beretning for 2020

4. Fastsettelse av resultatregnskap, balanse og disponering av overskudd for 2020

5. Forslag til vedtak (frist 26. mai)

  • Innkommet forslag fra Tone Torgersen om kommersielle annonser.

6. Valg av medlemmer til valgkomitéen

7. Valg av revisor

Påmelding

Generalforsamlingen vil foregå via Microsoft Teams.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde seg på for å få tilsendt påloggingslenke til møtet. Ta kontakt på aksje@klassekampen.no eller ring 21 09 30 00.

Ta kontakt dersom du ikke kan delta på møtet, men ønsker å votere over e-post.

Vi minner om at de som arver aksjer i Klassekampen selv må sørge for at nye navn registreres i aksjeboken. Det samme gjelder ved oppløsning (og lignende) av selskaper som er registrert som aksjonærer. Aksjer med ukjente eiere vil bli overført til Klassekampens Venner.

Sakspapirer

Sakspapirer legges fortløpende ut på denne siden.

Aksjeeiere med registrert e-postadresse i aksjeregisteret får tilsendt alle sakspapirer på e-post. Dersom du ikke er registrert med e-postadresse kan du sende den til oss på aksje@klassekampen.no for å få tilsendt sakspapirer.

Vedlegg

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production