Generalforsamling 2020

Klassekampen AS avholder digital generalforsamling 27. mai kl 18.00.

Dagsorden

  1. Konstituering
  2. Styrets beretning for 2019
  3. Revisors beretning for 2019
  4. Fastsettelse av resultatregnskap, balanse og disponering av overskudd for 2019
  5. Forslag til vedtak (frist 13. mai) 
  6. Valg av medlemmer til styret
  7. Valg av revisor

Påmelding

Generalforsamlingen vil foregå via Microsoft Teams. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, må melde seg på for å få tilsendt påloggingslenke til møtet. Ta kontakt på aksje@klassekampen.no eller ring 21 09 30 00. 

Ta kontakt dersom du ikke kan delta på møtet, men ønsker å votere over e-post.

Vi minner om at de som arver aksjer i Klassekampen, selv må sørge for at nye navn registreres i aksjeboken. Det samme gjelder ved oppløsning (og lignende) av selskaper som er registrert som aksjonærer. Aksjer med ukjente eiere vil bli overført til Klassekampens Venner.

Sakspapirer

Sakspapirer legges ut fortløpende i listen under.

Vedlegg