Vi rydder i venstresidas bokhylle. Hvilke bøker mener du bør inn?
Kanon

Vi rydder i venstresidas bokhylle. Hvilke bøker mener du bør inn?

Klassekampen har satt ned en jury som i høst skal kåre venstresidas litterære kanon. Send en e-post med ett forslag til verk til kanon@klassekampen.no med en kort begrunnelse, maks 300 tegn. Forslagene trykkes fortløpende.