Problemet Hamsun

Problemet Hamsun

Bør vi revurdere bruken av Knut Hamsuns litteratur på grunn av hans politiske holdninger? Det tar Ståle Dingstad til orde for i boka «Knut Hamsun og det norske holocaust». Han møter motbør fra litteraturvitere og lærere.