Hvem skal eie fisken?

Hvem skal eie fisken?

Dragkampen om fiskekvotene er i full gang.